Skip to main content
x
Uchambuzi wa athari za mabadiliko ya tabianchi na haki za ardhi Kwa wazalishaji wadogo

Mabadiliko ya Tabianchi ni mabadiliko ya hali ya hewa ya muda mrefu katika eneo fulani (Mkoa, Nchi au Bara) tofauti na iliyozoeleka. Mabadiliko hayo huleta athari katika nyanja za kiuchumi, kimazingira na kijamii. Mabadiliko ya Tabianchi ni tatizo linaliokabili dunia katika karne ya ishirini na moja na kutokana na athari zake katika nyanja mbalimbali zinazogusa maisha ya binadamu wa kawaida kila siku ikiwa ni pamoja na kilimo na ufugaji.

Networking with other Stakeholders in the Land and Natural Resources Sector

The Institute does not work in isolation with other stakeholders working in the land and natural resources sector. The Institute in different occasions does invite and invited in different sessions, workshops, forums and fieldworks organized by Government Institutions and Civil Society Organizations.

Subscribe to Topical Land Issues