Skip to main content
x
Study on relationship between land ownership and women livelihood improvement (Utafiti kuhusu mahusiano yaliyopo baina ya umiliki wa ardhi maendeleo kwa jamii hususani wanawake).
Learning and reflection sessions with Women’s Land Rights Cluster implementing a project on Women’s Land Rights in Arusha, Iringa, Morogoro, Singida and Manyara (Tathimini ya utekelezaji wa mradi wa haki za ardhi kwa wanawake).
Policy dialogue forum with Government Ministries, Departments and Agencies to advocate for land and natural resources rights of small-scale producers, women and people with disabilities (Mijadala na Taasisi za Kiserikali katika Sera na Sheria kwa maslahi ya wazalishaji wadogo wadogo, wanawake na watu walemavu).

Capacity building training to women on land rights (Kuwajengea uwezo wanawake kufahamu haki zao katika ardhi).

Engage with mass media for dissemination of information on land and natural resources ownership and resource-based land conflicts management (Kutumia vyombo vya habari katika kushirikisha taarifa mbalimbali za masuala ya ardhi kama vile umiliki wa ardhi na utatuzi wa migogoro ya ardhi).

Networking and coalition building for learning and sharing in promoting and protecting the land rights of small-scale producers, women, girls and people with disability (Kutandaa na kujenga nguvu ya pamoja katika kutetea na kulinda haki za ardhi kwa wazalishaji wadogo wadogo, wanawake, wasichana na watu wenye ulemavu).

Public debates on land rights and natural resources ownership among small-scale producers for sustainable development in Kilindi and Morogoro Districts (Mijadala ya wazi kuhusu haki za ardhi kwa wazalishaji wadogo wadogo).